Voordracht “Terrorisme”

André Vandoren

Voordracht “Terrorisme”

281 281 people viewed this event.

André Van Doren, voormalig hoofd van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de dreiging (OCAD) komt ons spreken over onze huidige veiligheidstoestand (of onveiligheidstoestand!). OCAD is een Belgisch overheidsorgaan dat de Belgische politie- en inlichtingendiensten coördineert en nagaat in hoeverre België blootstaat aan terroristische en extremistische dreigingen. Zij staan onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

To register for this event email your details to peter.poels@sitaks.be

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

19-04-2022 om 14:00
 

Event Category

Share With Friends